Slováci nie sú čistí Slovania: Genetické testy haploskupín prekvapia

Ak chcete vedieť svoj genetický pôvod, poslúžia na to genetické testy haploskupiny. Slováci môžu byť sklamaní, pretože mnohí napriek slovanskej krvi, nemusia mať svojho prapredka Slovana. Haploskupiny sú zvláštnosťou ukrytou v hromozóme Y, ktorý sa dedí len po otcovskej línii. Vďaka osobitostiam rôznych dávnych národov je možné zistiť, do ktorého z nich daný človek patrí.

DNA a o tom, že nie sme Slovania

V Európe prevažujú viaceré, ktoré sa formovali pred tisíckami rokov. Presúvali sa a ovplyvňovali. Ja som si dal urobiť zo vzorky slín test na získanie vedomosti o svojom pôvode. Napriek veľkému presvedčeniu, že moji predkovia boli Slovania, je nutné podotknúť, že v prípade Slovenska ide o naozaj veľmi nepravdepodobné želanie.

Genetický test historického pôvodu

Mojim výsledkom bol nakoniec pôvod balkánsky. Avšak nutné je ho chápať ako genetický pôvod dávneho mužského prapredka, ktorý sa šíril z oblasti Balkánu pred 18 až 23 000 rokmi a teda z oblasti, kde neexistovali súčasné kultúry a štáty. Haploskupina tak odhalí prapôvod prapredka po otcovskej línii, no neodhalí množstvo Slovaniek, Keltiek, Germániek, ktoré boli celej línií mužov v mojej rodine partnerkami. Vtip je v tom, že hoci sa mohlo percento balkánskeho pôvodu postupne strácať až deliť na promile, fakt, že chromozóm Y sa nemení po celé generácie z otca na syna a každý muž má vždy svojho otca a ten svojho, zostáva nemenný. Genetický test haploskupiny je tak dôkazom o pôvode prapraprapra… pradedka. Za určitých okolností vlastne nositeľa rodového označenia, či postupne priezviska.

Genetický pôvod cez matky – materlínia

Kým otcovská genetická línia sa zachováva u oboch pohlaví detí, u mužov sa zachováva, no ženy ďalej túto informáciu neodosielajú svojim potomkom. Jej deti získajú novú – po partnerovi. Opäť ju získa aj dievča či chlapec, no odovzdať ďalej ju môže len chlapec. Podobne je to aj pri ženách. Neskúma sa však chromozóm Y, ale iné vlastnosti genetického kódu. Vďaka tomu je možné na podobnom princípe objasniť genetický pôvod pramatky. Pradávna matka odovzdáva informáciu o svojom pôvode vždy všetkým potomkom. Dievčatám aj chlapcom, ale nemení sa len v línii žien. Každé dievča má totiž svoju matku. Keď sa narodí muž s jej informáciou, jeho potomkovia už túto informáciu nemajú, pretože získa informáciu po jeho partnerke. Čiže opäť, dievča má matku, tá ma tiež matku, čiže babičku, babička mala matku… a tak môžeme ísť celé tisícročia do dávnej minulosti do doby, keď sa rôznorodosť vývinu rôznych kultúr vyznačovala osobitými odlišnosťami v genetickom kóde. Je to len informácia, vďaka ktorej môžeme určiť, odkiaľ pochádzala pradávna matka.

Slovensko je geneticky veľmi pestré

Slovensko, v minulosti Veľká Morava a Horné Uhorsko, síce osídlili Slovania v 5. až 6. Storočí, no príchodom na toto územie sa zmiešali s Keltmi a Germánmi. Keď dorazili Maďari a dostali bitku pri rieke Lech, usídlili sa v oblasti upadajúcej Veľkej Moravy a oblasti medzi súčasným Slovenskom, Rumunskom a Chorvátskom s rôzne silnejúcim vplyvom aj do okolia. Pôvodné slovanské a veľkomoravské obyvateľstvo sa zmiešalo s genetickým kódom nových maďarských otcov z Ázie, no vplyvy tu boli aj avarské, mongolské, menej turecké aj tatárske. Po tatárskych výbojoch bolo umožnené niektorým zajatým a zraneným Tatárom žiť na našom území, ak sklonia zbrane. Aj oni mohli ovplyvniť  genetickú pestrosť, mimo ďalšie kultúry, ktoré neustále migrovali na obchodných trasách. Migrácia fungovala vždy, najmä ak neexistovali hranice, hoci spolu s tým aj akákoľvek istota stability, bezpečnosti a prežitia.

  • Genetické testy haploskupiny ponúkajú viaceré európske spoločnosti. Rakúšania, ale aj Česi v Generi Biotech.