Kultúrne oblasti sú oblasti, ktoré majú určité prvky spoločné. Často majú podobnosť na svedomí rovnaké administratívne podmienky, prírodné podmienky, ale napríklad aj osobitný vývoj. Liptovskí stavitelia chodili murárčiť do Budapešti a prinášali inšpirácie domov. Z Kysúc odchádzali drotári do USA. Charakteristík je však pre každý región viacero. Prejavujú sa v hudbe, v prvkoch folklóru, v nárečí, aj tradíciách. Pozrite si jednotlivé oblasti: