V Prešporku sa v minulosti nachádzalo množstvo manufaktúr spracujúcich hodváb, cukor, významná súkenka, olejárske podniky, chemičky a likérky s pivovarmi. 19. storočie po zrušení poddanstva znamenalo zvýšenie populácie, aj výroby. Vznikla Steinova sladovňa a pivovar, Nobelova továreň na dynamit, rafinérka Apollo zničená počas amerického bombardovania, aj továreň na cukríky Stollwerck. Až do súčasnosti sa z Prešporku a následne Bratislavy stávalo hospodárske centrum Slovenska s najvyššou životnou úrovňou v krajine.