Nemecké obyvateľstvo sa najvýraznejšie prejavilo v mestách Bardejov a Prešov. Prvá valašská kolonizácia v 14. storočí sa usídlila najmä v strede a na juhu regiónu. Sever sa dosídlil valachmi z východu až od 16. storočia, čím vznikali počiatky obcí Vyšná Polianka, Krajná Poľana, Havranec, alebo Nižná s Vyšnou Jedľovou. Na severe sa tiež výrazne objavujú Ukrajinci a Rusíni, vrátane Prešova a Bardejova, čo dodnes tvorí náboženskú príslušnosť polovice populácie k pravoslávnej cirkvi a gréckokatolíckemu vyznaniu. V Ladomírovej mali novší kostol, ktorý po vojne zničili. Židia sa objavovali lokálne mimo obchodne vyspelé mestá a centrá, čo im nedovoľovali nariadenia. V Šarišských Lúkach Židom patrila sieť nocľahární a hostincov. Výraznejšie židovské pamiatky sa zachovali v Bardejove. Usadzovali sa tu aj Rómovia, dnes tvoriaci populáciu napríklad v Jarovniciach, v Hermanovciach a na mnohých miestach tvoriacich osady na okrajoch obcí, či v blízkosti lesov a potokov. Prešov je v súčasnosti sídlom inštitúcií zastrešujúcich pravoslávnu cirkev a Rusínov na Slovensku.