Typickým domom bola zrubová stavba. Pôvodná drevená architektúra je dodnes viditeľná v Ľubovni, Lačnove, Kamenici pri Sabinove, Hervartove, Čirči, Sulíne a napríklad v Matysove. Južnejšie bola tiež omietnutá vápnom, pred storočím sa postupne rozširuje moderná tehlová stavba. Na hornom Šariši sa objavuje zvláštnosť v podobe viachrannej strechy. Nádherné sú drevené kostolíky a zvonice, ktorých majstri prichádzali aj z východných a juhovýchodných krajín. Drevené kostolíky sú zväčša gréckokatolícke, kostolík sv. Františka z Assissi v Hervartove je rímskokatolícky. V 17. storočí rástol počet drevených kostolov vďaka dohodám gréckokatolíckej a rímskokatolíckej viery s lemkovskými prvkami trojitej veže na kostolnej streche. Drevené kostolíky sú chránenými pamiatkami v obciach Bodružal, Brežany, Hunkovce, Korejovce, Ladomírová, Nižný Komárnik, Dobroslav alebo Tročany. Pri nich stávali alebo stoja drevené zvonice. Samostatné zvonice sa nachádzajú v Šarišskom Štiavnicu, Vagrinci, Boliarove alebo Klenove.