Bratislava mala pestrý historický vývoj. Jej okrajové mestské časti patria do viacerých regiónov, čiže je kultúrne pestrá. Nevďačí tomu len pre regionalizáciu, ale aj pre históriu tvorenú výrazne nemeckým, maďarským, židovským a slovenským obyvateľstvom. Samotná Bratislava je mladým mestom, ktorého centrum v minulosti nieslo latinský názov Possonium, nemecký Pressburg, maďarský Poszony a na Slovensku zaužívaný Prešporok. Pestrú históriu tvoria archeologické vykopávky už z praveku. Poloha pri Dunaji mala strategický význam a hradný kopec s Bratislavským hradom bol v minulosti keltským sídlom. Krížili sa tu hodvábna aj jantárová obchodná cesta. V rokoch 1563 až 1830 bol Prešporok korunovačným mestom uhorských kráľov. V roku 1946 sa k Bratislave pripojil Devín, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Prievoz, Rača s Vajnorami. V roku 1971 ich nasledovali Čunovo, Podunajské Biskupice s Vrakuňou, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves a Jarovce. Tým sa k Bratislave pripojili lokality patriace pod rôzne kultúrne oblasti. V súčasnosti napriek slabému prežívaniu a zachovávaniu priamo bratislavských tradícií však môžeme hovoriť o Bratislave, ako sídle viacerých inštitúcií, významných múzeí a organizácií.