• V Bratislave sa nachádza viacero pracovísk Slovenského národného múzea,
 • Prírodopisné múzeum na Vajanskom nábreží,
 • Múzeum mesta Bratislava,
 • Historické múzeum na Bratislavskom hrade,
 • Múzeum kultúry Chorvátov na Istrijskej ulici,
 • Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku na Žižkovej ulici, alebo
 • Židovské múzeum na Židovskej ulici.
 • Historicky významnou je dnes už zrúcanina hradu Devín,
 • Bratislavský hrad,
 • viacero budov Starého mesta,
 • Dóm Sv. Martina so zvyškami mestských hradieb a zachovanými bránami,
 • kaštieľ v Rusovciach, ale aj
 • zvyšky vojenského tábora rímskej armády Gerulata z 2. Storočia.