V 19. storočí žilo v Bratislave 23 000 ľudí nemeckej, 9000 slovenskej a 3000 maďarskej národnosti. Po rakúsko-nemeckom vyrovnaní vzrástol počet maďarskej. Bohatý národnostný vplyv sa vždy prejavoval v kultúrnej, architektonickej aj geografickej pestrosti. Mnoho nemeckých názvov aj slov zostáva v Bratislave stále živých rovnako tak, ako rôzne nemecké priezviská. V Bratislave žila početná židovská komunita do II. svetovej vojny. Pri výstavbe súčasného mosta SNP bola zbúraná celá židovská ulica aj so synagógou spolu s vedľajšími bytovými domami, v ktorých sa počas vojny ukrývali Židia pred deportáciou. V posledných desaťročiach sa Bratislava veľmi rýchlo rozrastá aj vďaka prílevu Slovákov z celej krajiny, najvýraznejšie z východného Slovenska.