Prečo oslavujeme Mikuláša 5. decembra a nie 6. decembra na Mikuláša?

Z pohľadu súčasného človeka je to zvláštnosť. Menný kalendár, postavený na menách svätcov kresťanského sveta a ktorý používame v našich končinách, má Mikuláša 6. decembra. Pritom deti po celej krajine ho oslavujú 5. decembra. Ako je to možné a prečo je tomu tak?

Predvečerom sa začínal nasledujúci deň

V dávnej keltskej kultúre, ako aj v kultúrach na blízkom východe, sa za začiatok dňa kedysi považovalo obdobie po západe Slnka. Prakticky tak pondelkový večer bol utorkom, hoci takýto príklad by v skutočnosti nebol správny. Utorok by totiž začínal v našom ponímaní už v pondelok po západe Slnka. Za dávnych čias pojem v predvečer zohrával veľmi dôležitú úlohu. Začínali v ňom mnohé magické úkony, ktoré sa už tradične vykonávali večer a v noci. Aj pripomienka Mikuláša sa tak slávila v čase, kedy podľa starých zvyklostí začínal daný deň. Čiže 5. decembra po západe Slnka.

západ Slnka

Nie je tomu však len pri Mikulášovi, ale aj pri mnohých iných kalendárnych udalostiach, ktoré sa viažu na dávnu minulosť.

  • Vianoce – Vianoce sú v skutočnosti 25. decembra, len 24. decembra máme Štedrý deň. ten nemá zakotvenie nikde v Biblii od ktorej sa odvýja mnoho kresťanských tradícií. Štedrým ho nazývame, lebo sme v ňom štedrí k svojim blízkym. Darčeky sa dávajú večer, po západe Slnka. jednoducho preto, že v tomto čase už podľa starých tradícií nehľadiac na skutočný čas, začal 25. december považovaný za 1. sviatok vianočný.
  • Dušičky – V predvečer klasických dušičiek 1. novembra máme síce v kalendári večer 31. októbra. No za dávnych čias boli Dušičky práve vtedy – od západu Slnka 31. októbra. Nevolali sa však Dušičky, ale šlo o pohanské (čiže slovanské alebo keltské) oslavy mŕtvych, z ktorých vznikol Halloween. Ten si chybne spájame len s USA, hoci vznikol z pôvodných tradícií poznaných aj v našich končinách. Aj preto sa stretávame s halloweenskymi večierkami pred dušičkami a staršia generácia, či veriaci to vnímajú ako zosmiešňovanie smrti. Dokonca sa halloween považuje za zosmiešňovanie úcty voči zomrelým. Aj to je však len v súvislosti s odmietaním súčasnej podoby halloweenu a jeho pôvodu.

Čas

Pojem predvečer začal zanikať príchodom hodinového času. Postupným zavádzaním radničných veží a naťahovacích hodín v stredoveku a aj vnímanie konca a začiatku dní sa začalo upravovať tak, ako kázala vrchnosť. Trvalo ešte dlho, než sa stanovili časové zóny a poriadok v tom, ako a čím merať čas. K téme môže byť zaujímavým a obsiahlejším aj článok na zaujímavých novinkách.