• Krajské múzeum v Prešove obsahuje aj národopisnú expozíciu. Historické centrum mesta je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Najvýraznejšou pamiatkou je gotický kostol a zvyšky opevnenia.
  • Šarišské múzeum v Bardejove so zbierkou ikonopisectva na Radničnom námestí. V obci Čirč sa nachádza kováčska vyhňa.
  • V kráľovskom meste Sabinov sa nám zachovali mestské hradby aj meštianske domy v historickom centre.
  • Historické centrum a námestie v Humennom je zapísané na zozname UNESCO. Mestská pamiatková rezervácia tu má obdĺžnikový tvar námestia lemovaného meštianskymi domami z troch strán. Zo severu ho uzatvára gotický kostol. V strede námestia je miestna radnica.
  • V Obišovciach sa nachádza mlyn so strojmi na úpravu ľanu, v Boliarovciach sa zachoval mlyn s funkčným technickým zariadením.
  • Bardejovské kúpele prostredníctvom najstaršieho múzea v prírode na Slovensku prezentuje ľudovú architektúru horného Šariša obohatenú o dva drevené kostolíky z Mikulášovej a zo Zboja.
  • Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry nájdete vo Svidníku.
  • Mestské múzeá majú vo Veľkom Šariši, kde stojí zrúcanina pôvodne významného a veľkého Šarišského hradu, ale aj Sabinove, kde dokumentujú život miestnych obyvateľov.
  • Okolie Vranova nad Topľou prezentuje Hanušovské vlastivedné múzeum.
  • Galéria ľudového umenia sa nachádza v Raslaviciach.