Nápis nad dverami G+M+B a v Čechách K+M+B neznamená Troch kráľov

Naučili sme sa ako deti, že nápis nad dverami v podobe G+M+B spolu s aktuálnym rokom znamená mená troch kráľov. Naučili nás to staré mamy, dokonca aj farári v kostoloch. No práve oni by mali vedieť, že v skutočnosti vôbec nápis nemá nič spoločné s troma kráľmi, ktorí prišli odovzdať podľa Biblie dary Ježišovi. Predstavitelia troch známych kontinentov a hlavných kultúr Gašpar, Melichar a Baltazar boli menami a začiatočnými písmenami, ktoré žiaľ nemajú s nápisom nič spoločné.

Traja králi téma nápis

Nápis Christus Mansionem Benedicat sme si upravili

Nápisy nad dverami sú skratkou Christus Mansionem Benedicat, čo v preklade znamená „Kristus, žehnaj tento dom“. Tradícia uvádzania C+M+B spolu s rokom je u nás rozšírená v rámci celej strednej Európy. Lenže chybne sme si v minulosti aj vďaka vplyvu nízkej gramotnosti, pretvorili C na G. Postupne sa vytrácal význam a správne chápanie slova. Vedeli sme, že má nápis ochrannú funkciu, požehnanie, ale už sa pozabudlo ako. Aj silne veriaci sú zástancami názoru, že ide o mená troch kráľov, ale nie je to tak. Dokonca aj to, čo nazývame znamienkom plus je v skutočnosti krížom a v minulosti sa aj naozaj písal s predĺženou spodnou časťou.

V Čechách K+M+B

V Čechách sa používa rovnako chybný nápis K+M+B, kde je K českým tvarom mena Kašpar. Zvyk sa používa skôr na dedinách. Z miest pomaly zmizol. Kým niekde si nápis dajú samotní obyvatelia, je ešte stále mnoho regiónov, kde je nápis písaný kriedou písaný troma kráľmi. Nie ozajstnými, ale tými v rámci obecných sviatočných pochôdzok.

Troch kráľov slávime 6. Januára. Viaže sa v našich domácnostiach aj s inou tradíciou, nemeckou protestantskou tradíciou zdobenia vianočného stromčeka. Do 6. Januára si mnoho slovenských domácností necháva vianočný stromček a sviatok využívajú na upratanie domu od vianočnej výzdoby. Ide však o naozaj modernú tradíciu, ktorá má v rôznych miestach Slovenska rovnakú podobu, aj keď zrejme vznikala automaticky.