Podbiel na Orave a jej Bobrova raľa, rezervácia ľudovej architektúry

Podbiel na Orave je obec, v ktorej historické centrum tvoria pôvodné drevenice. Tie sú súčasťou Rezervácie ľudovej architektúry, ktorých nie je na Slovensku tak veľa, ako by sme chceli. Rezervácia s názvom Bobrova raľa bola vyhlásená vládou SSR ešte v roku 1977.

Podbiel, Bobrova raľa, rezervácia ľudovej architektúry

Pôvodné drevenice a pôvodná domová zástavba priečelia dreveníc otočených  na hlavnú cestu tu tvoria hlavný prvok výnimočnosti. Nejde o roztratené kopanice, ale zástavbu husto pri sebe. Budovy tak majú podlhovastú architektúru, ktorá postupne prechádza do hospodárskej časti s chlievom a neskôr s dielňou, či humnom. Rovnaké sú aj podlhovasté dvory, prázdne bez ďalšej zástavby.

Drevenice s hodnotou

Miestne drevenice majú mimoriadnu hodnotu. Sú totiž pôvodné, zachované a udržiavané. Nejde o múzeum či skanzen, ale o rezerváciu, čo znamená, že sú na pôvodnom mieste a v pôvodnom vlastníctve. Obývané a udržiavané. Zaujímavé aj tým, že majú majitelia svoje povinnosti pri ich udržiavaní. Neuvidíte náhradu dreveného šindľa v podobe pálenej škridly a ani plastové okná namiesto pôvodných drevených. Miestne drevené šindle sú nádherné na strechách. Štíty striech sú rovnaké, typické a niečo také nehľadajme na moderných stavbách. Krása pôvodného dreva má tiež niečo do seba.

Podbiel, Bobrova raľa, rezervácia ľudovej architektúry

Miesto, kde sa neplatí vstupné, pretože je bežnou žijúcou obcou, si žiada len toleranciu. Nevstupuje sa do súkromných záhrad a pozemkov, nenazerá sa do otvorených okien. Vždy sú tu ľudia, pre ktorých je drevenica súčasť ich života, vyrastali v nej, alebo je spojená s ich životom. Návštevníkov možno berú ako bežnú súčasť ich obce. Nie však vo vlastnej spálni, či na dvore.  Miestna architektúra je krásna a takýchto miest, kde by bol kladený dôraz na záchranu a zachovanie prírodného dedičstva v podobe ľudovej architektúry nie je až tak veľa.

Podbiel, Bobrova raľa, rezervácia ľudovej architektúry

Sú aj ďalšie obce, kde mnoho prvkoch zaniká, nie je záujem o drevenice a aj ich propagácia nevytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. V nedávnej minulosti sa dalo mnoho drevených stavieb obdivovať aj napríklad v Hornom Vadičove. Len plechové strechy, či azbest poškodili celkový vzhľad. Tak je to aj v Podbieli, aj tu sa nachádza niekoľko takých, ktoré mohli byť krásne, no pozmenili ich zmeny za socializmu, či zásadné úpravy a zásahy do pôvodnej architektúry.