Jediný zachovaný veterný mlyn sa nachádza v Holíči

Na Slovensku sme v histórií najmä posledných rokov mali množstvo mlynov. Osobitosťou boli lodné mlyny, ktoré boli schopné sa plaviť po Dunaji a Malom Dunaji a zároveň mlieť múku. Prípadne kotviť práve tam, kde sa to v danom období najlepšie hodilo. Veterných mlynov sme mali taktiež dostatok, prevažne na západnom Slovensku. V priebehu posledného storočia však zanikali aj pre presadzovanie modernej strojovej technológie mletia a význam pôvodných stavieb upadal. Zo všetkých veterných mlynov sa nám dodnes zachoval jediný. Postavili ho v 19. storočí a stojí osamotený v Holíči na Záhorí.

Veterný mlyn v Holíči

Veterný mlyn ako unikát

Ide o kužeľovitú kamennú stavbu s jednoduchou kupolovitou strechou s malým okienkom a jedným vstupom. Hrubé múry jednoduchej stavby v minulosti ukrývali stroje. Dnes je mlyn nefunkčný. Z jednej jeho strany von vyčnieva štvorpádlová vrtuľa.

V minulosti mal tento mlyn otočnú sttrechu aj otočnú vrtuľu, ktorá sa mohla nakláňať podľa smerovania vetra, aby bolo mletie samo o sebe efektívnejšie. Mlelo sa do I. svetovej vojny. V roku 1970 ho dalo poľovnícke združenie z Holíča zrekonštruovať uuž ako ruinu.

foto a viac informácie: http://www.zahorie.estranky.sk