Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, skalné obydlia v Brhlovciach

Brhlovce, nebyť jednej svetovej rarity, celkom obyčajnej obci, kde by inak dominoval miestny kaštieľ a kostoly. Lenže miestna geologická história tu v minulosti vytvorila vrstvu tufu a tufitu, ktorá v rovnom zlome odkrytom práve tu, vytvorila skalnú stenu do ktorej nemali problém zabodnúť kovové nástroje a vyhĺbiť si úkryty, či dokonca celé priestory. Hovorí sa, že už v 16. storočí používali úkryty vyhĺbené do mäkkého tufu miestni obyvatelia na ukrývanie sa pred plieniacimi Turkami.

Brhlovce, skalné obydlia

Tí by pritom nemuseli byť prekvapení z objavu, keďže oveľa rozsiahlejšie obydlia ukryté hlboko pod zemou, či navôkol krajiny rovnako tak tvorenej mäkkým tufom, by nakoniec neobjavili nič nezvyčajné. Zrejme však nečakali, že rovnaké podmienky a nápad budú mať aj tunajší ľudia. Kým spojitosť s Turkami je miestnou legendou a častou zmienkou, ktorej sa dnes už nemôže vyhnúť žiaden pisateľ článkov o tomto mieste, význam takéto obydlia tu určite mali. Od roku 1983 je toto miesto Pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry.

Brhlovce

Skalné obydlia a nie len tie

Vysekať si do skaly obydlie znamenalo rozšíriť svoj dvor o priestory, ktoré nebolo nutné až tak pracne murovať. Ak narazili pri hĺbení na vodný prameň, skomplikovalo to využívanie novej nehnuteľnosti, no vybudovaním odvodňovacieho kanála bolo po probléme. Dnes môžeme obdivovať na ulici Šurda niekoľko takýchto obydlí, ktoré boli vyhĺbené v dostatočne veľkom priestore a tak, aby mohli plniť praktickú funkciu skladových, či reálne obytných priestorov. Tie z ulice Šurda nachádzajúcej sa hneď oproti pohostinstvu s dreveným zdobením a na zrenovovanom chodníku prístupné pohodlne aj pre návštevníkoch s kočíkom. Je pravdou, že len ak na pozeranie a viac menej z diaľky. Jedinou sprístupnenou pamiatkou obydlia vytesanom v skale je tá, ktorá je súčasťou Tekovského múzea a je za miestnou usadlosťou a krásnym starším vysokým modrým domčekom s drobnou miestnosťou. Obe stavby sú prístupné a prezentujú dobové bývanie, nástroje a život miestneho obyvateľstva pred 100 a viac rokmi.

Brhlovce, skalné obydlia

Z dvora je však viditeľné to najzachovalejšie, čo Brhlovce v rámci skalných obydlí majú. Schodiskom lemujúcim dvíhajúci sa svah na vrchné podlažie s dvoma miestnosťami, môžete vystúpať na miesto, ktoré je dnes skôr akousi rozhľadňou. Menšia budova, ktorá bola dorábaná jednoduchým murovaním vzhľadom na odstránenú jednu stenu, má dodnes jasné stopy po  tom, ako prebiehalo hĺbenie a približne ako ostrým nástrojom.

Brhlovce, skalné obydlia

Ďalšie skalné obydlia

Pokiaľ prichádzate od parkoviska, celkom prvou stavbou je menšia usadlosť dosiahnuteľná po schodoch, čo je miesto prístupné, avšak s varovaním o vstupe na vlastné nebezpečie. Aj ďalej za múzeom smerom proti prúdu miestnej riečky, sa nachádzajú ďalšie obydlia. Tie sú menej zachovalé. Jeden z domov má na dvore zaujímavú rovnako tak do kameňa tesanú vaňu veľkých rozmerov dnes zarastenú žihľavou. Jeden z domov je oproti minulým rokom upravenejší, má lavičku s kvetmi a je vidieť, že je v súkromnom vlastníctve niekoho, čo si uvedomuje atraktivitu tohto miesta. Iné sú menej zachovalé, no svedčia nám o využívaní obydlí. Napríklad stavba, ktorá je vytesaná v kamení a dvíhajúci sa svah má z ničoho nič komín evidentne prislúchajúci k tejto vyhĺbenej no neprístupnej stavbe. Aj ďalej na súkromných dvoroch sa nachádzajú ďalšie prístrešky, jedna dokonca slúži ako parkovisko na nákladné autá, či len stroje.

Brhlovce, skalné obydlia

Brhlovce, skalné obydlia

Dnes nie je žiadne z nich obývané. Sú len pamiatkou na to, že slúžili aj na bývanie, no viac a viac ako skladové priestory s dobrou klímou a vlastnosťami na potraviny.

 

Články vychádzajú v spolupráci s magazínom ZN.SK v rámci podpory významných slovenských miest a kultúrnych oblastí, ojedinelostí, či pokladov, ktoré na našom území máme.