Vývoj módy: Kožuchy, ich nosenie a ochrancovia zvierat

Kým v tradičnej slovenskej kultúre mali svoje dôležité miesto hospodárske zvieratá, ovce a garbiarsky priemysel, dnes sa stretávame s koženou obuvou, no ovčiu kožušinu si už neoblečie nikto. V bežnom slovenskom kroji v horskom prostredí a všade tam, kde sa chovali ovce, boli veľmi časté kožuchy, vesty a rôzne časti tradičného odevu tvorené ovčinou. Ale tiež kožušinou, ak sa podarilo uloviť iné zviera a nebolo to v rozpore s nariadením pánov.

Kožušiny a kože v odvetví garbiarstvo

Hrubý materiál, ktorý je ťažké čistiť a môže byť aromatický, bol nahradený tenšími druhmi odevov. Taktiež kožuchy, ktoré sa svojho času tešili najvýraznejšej popularite po rozpade Československa, sú už dlhšie na ústupe. Povedomie o ochrane zvierat, o pôvode tejto kožušiny, ale tiež odpor niektorých ľudí medzi aktivistami spôsobili klesajúci dopyt po pravej kožušine. Aj na Slovensku nie sú ojedinelé krivé pohľady a poznámky na adresu kožuchov zo strany mladých ochrancov zvierat.

Ochrancovia zvierat

Populárne sú občianske združenia, podpora Greenpeace, útulkov, spoluúčasť na virálnych príspevkoch na sociálnych sieťach, ktoré sa týkajú zvierat, ich ochrany, pomoci útulkom. Následne sa od tohto nového trendu odvíja aj vnímanie kožuchov, líščích čiapok a ďalších kedysi celkom bežných materiálov v bežnej slovenskej móde.

(MP)