Rozprávky starých Slovákov, ožíva výnimočné dielo Samuela Reussa

Že Dobšinský pozbieral najviac rozprávok a zachoval nám dnes doslova poklady ľudovej tvorby, o tom nemôže byť pochýb. História však takmer zabudla a možno ešte stále celkom nedocenila meno Samuel Reuss – evanjelického kňaza z Revúcej, ktorý ako prvý zbieral rozprávky, venoval sa im, rovnako ako etnografii, histórií a aj prostredníctvom rozprávok skúmal a zaznamenávať našu kultúru.

Rozprávky Starých Slovákov

Samuel Reuss je v Revúcej veľkou osobnosťou aj dnes. Jeho meno nesie miestna knižnica, ktorú založil. Napriek tomu jeho zozbierané rozprávky nenašli vydavateľa a tak svojou tvorbou takmer upadol do zabudnutia. Vydavateľstvo Tatran to však zmenilo ešte koncom roka 2018, kedy sa podarilo vydať prepis rozprávok z Reussových zápiskov známych aj ako Codexy revúcke A, B, C. Dnes sa tak môžete tešiť na naozaj výnimočnú knihu Rozprávky starých Slovákov.

Samuel Reuss a jeho rozprávky

Začítať sa do rozprávok Samuela Reussa je čítať príbehy tak, ako ich on sám zaznamenal. To, čo mu ľudia hovorili, alebo čo sám poznal, zapísal s presnými chybami, nedostatkami, ako aj neraz s emóciou a tou myšlienkou, ktorú mala rozprávka mať. Popri rozprávkam mal aj poznámky, ktoré mohli pomôcť pochopiť myšlienky rozprávok. Ž v 19. storočí mu však rozprávky nevydali a zostal rozprávkarom aspoň v srdciach Revúčanov, alebo v rôznych zmienkach knižníc. Po 171 rokoch však vydavateľstvo Tatran koncom roka vydalo knihu vychádzajúcu práve z originálnych zápiskov.

Knihu pripravila Jana Pácalová, ktorá priamo pracovala s pôvodnými originálmi, prepisovala ich aj s chybami a nedostatkami a v závere knihy aj podrobne vysvetľuje, aké zásahy musela spraviť, aby bolo možné vôbec knihu dostať do čitateľného jazyka. Podarilo sa jej napriek tomu zachovať podstatu, výnimočnosť aj originalitu jednotlivých príbehov. Nechýba za každou z rozprávko aj vysvetľujúci text. Vďaka nemu je niekedy možné lepšie preniknúť do mentality ľudí, do ich hodnôt a ľahšie pochopiť aj dej, či skryté myšlienky rozprávok.

Do knihy sa tak dostáva niečo, čo mohlo byť zabudnuté. Doslova kultúrny klenot, keďže všetci rozprávači a aj prví čitatelia sú už dávno mŕtvi. Žiadna z rozprávok sa nezachovala vo svojom origináli a tým tento zaujímavý knižný počin považujeme za mimoriadnu zaujímavosť. Ilustrácie Dávida Ursinyho nájde čitateľ na každej úvodnej strane každej rozprávky. Aj vo vnútri je na čo pozerať. Po fyzickej stránke však taktiež. Knižka v pevnej väzbe s prebalom pôsobí detským dojmom, no kniha je v skutočnosti venovaná oveľa širšiemu publiku. Opäť ožívajú králi, princovia, draky, jaskyne, medvede, iné zvieratá, aj boj za spravodlivosť, dobro, či len vlastný cieľ. Dlhšie aj krátke príbehy sa ľahko čítajú. Ani v jednom prípade nejde o náročné čítanie. Rozprávky dokážu priniesť to dôležité aj na pár stranách. Občas môžu byť morbídne, avšak stále budú originálmi z 19. Storočia, čo bude azda jednou z hlavných predností.  Za 171 rokov nepozmenené legendy a rozprávania vedia prilákať aj dnes. Tak ako nás.

Fakty o knihe:

Knihu je možné zakúpiť v akomkoľvek dobrom kníhkupectve, ako aj v online kníhkupectvách. Knižka vyšla v novembri 2018 poteší vizuálne spracovanie s peknou obálkou a prebalom. Farebné ilustrácie vo vnútri majú tešiť, ale zlepšujú úspešne aj nechuť do čítania. Ak to úspešne prekonáte, odmenou vám môže byť poznanie niektorých zvyklostí, či poodhalíte možno pôvod inej postavy z filmov, či iných rozprávok.