Slovenský detský rok: kniha z Fortuna Libri venovaná kultúre a deťom

Stretávame sa s knihami, ktoré pripomínajú naše slovenské tradície a kultúrne prvky, oboznamujú nás s klasickým kultúrnym rokom ovplyvneným prácami na poliach, v záhradách, poznáme literatúru zameranú na pripomínanie si slávností, zvyklostí a obyčajov. To viac je dobré hovoriť a upozorniť aj na knihu Slovenský detský rok, ktorá toto všetko prináša v atraktívnej podobe aj pre menších čitateľov. Kým všetky knihy o našej kultúre sú písané ak odborná literatúra, v prípade tejto knižky je to iné. Dokonca možno nie vyslovene pre deti, ale aj pre tých, čo knihy bez obrázkov odmietajú.

Sloenský detský rok kniha

Slovenský detský rok nie iba pre deti

Slovenský detský rok je väčší formát hrubej a na poťažkanie krásnej knihy Eleny Slobodovej. Kniha vyšla vo vydavateľstve Fortuna Libri a nás zaujal najmä obsah kombinovaný s ilustráciami a pokusom pútať deti štyrmi postavičkami. Každá má rada niečo iné. Čitateľ, nech už je akýkoľvek starý, nachádza tieto štyri postavy pýtať sa, reagovať, či poznamenávať k jednotlivým témam. Tak ako názov napovedá, prechádzame od prvých dní v roku, cez jednotlivé príležitosti na oslavy, jubileá, dni v kalendári, rôzne oslavy, zvyklosti a výročia. V závere roka sa stretávame so stridžími dňami, Vianocami, koledami.

Sloenský detský rok kniha

Knižka je bohato ilustrovaná a azda nie je dvojstrana, kde by nebol aspoň malý obrázok. Tým by si kniha vedela zaistiť aj dospelého čitateľa. Dajte jej šancu, nehľaďte na ilustrácie v úvode a ak náhodou knihu otvárate priamo niekde v strede, pokojne sa začítate aj v štyridsiatke. Text nie je zámerne odborný a komplikovaný. Je zrozumiteľný naozaj aj dospelému čitateľovi a ponúkne mu rovnako tak veľa. Prečo?

Kniha vysvetľuje a zaujme

Knižka vysvetľuje jednotlivé témy. Rozoberá každú slávnosť, zvyklosť v danom dni kalendára, oslavy konkrétneho mena a ku všetkému dostávate vysvetlenie. Prečo je tomu tak? Ako niektoré zvyklosti vznikli, čo znamenajú dnes a čo v minulosti… Zaujímavé čítanie poteší kohokoľvek, kto sleduje svet okolo nás, vníma históriu ako súčasť prítomnosti a budúcnosti, rád objavuje nové veci, prípadne sa rád dozvie, prečo preskakujeme jánske ohne, prečo robíme na Vianoce toľko magických úkonov a podobne. Poteší dôraz na dávne slová, názvy. Spoznávame zastarané archaizmy, ako aj názvy mesiacov s akými sa dnes nestretávame, hoci nám pripomínajú české a poľské, kde si dávnu podobu názvov mesiacov zachovali dodnes. K zvyklostiam patria verše, básne, vinše, či celé piesne a tak spoznávame aj tie.

Veľmi pekná kniha pre dospelého nenáročného rodiča aj deti. Doplnené farebnými ilustráciami, peknou tvrdou väzbou so zaujímavou obálkou. Celá kniha je veľmi príjemná na dotyk, čo teší aj pri listovaní samotnom.