Články na magazíne KULTURNO.sk pre Vás pripravuje Tomáš. Bez podpory akejkoľvek organizácie, hotela, penziónu, či sponzora, len vo vlastnom záujme podporovať slovenskú nesmierne bohatú kultúru, sa snažím prinášať zaujímavé čítanie o našich pokladoch a zaujímavostiach kultúrnych aj historických.