Podbiel, Bobrova raľa, rezervácia ľudovej architektúry

Podbiel, Bobrova raľa, rezervácia ľudovej architektúry