Drevený kostol sv. Alžbety zo Zábreža v Oravskom múzeu

Skanzen Múzeum oravskej dediny v Zuberci láka na viacero zachovaných stavieb, meštianskych domov, dreveníc, aj vybavenia, stroje a kadečo, tak dôverne a hodnotne pripomínajúce kultúru Oravy. Medzi architektúrnymi a kultúrnymi pokladmi tohto miesta by sme našli aj drevený kostol, ktorý je jeden z mála drevených kostolíkov na severnom Slovensku.

Drevený Kostol zo Zábreža, Orava

Zdroj foto a informácie o kostole taktiež: zn.sk

Pochádza z obce Zábrež, kde ho postavili zrejme v 15. storočí. Ako materiál malo zrejme poslúžiť aj drevo z kostola vo Veličnej, kde sa rozhodli pre murovaný. Z vonka vyzerá stavba jednoducho, no unikátnym je strop zdobený detailnými ornamentami kvetov a vzorov z polovice 15. až začiatku 16. storočia. V 17. storočí mu evanjelici pristavali zvonicu a v mnohom ho vylepšili. V roku 1646 pribudol renesančný oltár a svätyňa získala maľby apoštolov. V blízkosti stupu pri schodoch sa nachádza kamenná krstiteľnica z roku 1651.

V Múzeu oravskej dediny

Každý správny skanzen má inštalácie jednotlivých budov tak, aby v nej nechýbala bežná výbava obce. Kostol je samozrejmosťou vždy. Oravský skanzen má drevený unikátny kostol, ktorý vyniká vnútorným maľovaným zdobením, aj svojou architektúrou. Obkolesený je múrom a stojí vo svahu nad ostatnými domami. Len pár domov je postavených vyššie ako budova kostola, no nepresahujú výšku, do ktorej siaha zvonica. Kostol nie je prístupný. Dostať sa dá len do zvonice a cez mreže je možné nazrieť dnu. Vidieť j pôvodnú kamennú krstiteľnicu, prácu dávnych majstrov kamenárov, akú dnes už nenachádzame v žiadnom novom kostole.